top of page

Home        Over ons        Werkwijze        Cases       Contact

Cases

Hieronder treft u een aantal praktijkvoorbeelden aan van projecten die wij hebben mogen adviseren. Dit is slechts een kleine greep uit het geheel. Wilt u meer informatie of referenties, neem dan contact met ons op. 

Luxe woningbouw

Beveiligingsmaatregelen in woningen zijn gericht op de veiligheid van de bewoners, die zich vrij en veilig door de gehele beveiligde woning moeten kunnen bewegen. Dit betekent dat zowel bouwkundige als elektronische beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen in alle gevel- en dakelementen. Beveiligingsmaatregelen die 24 uur per dag, 7 dagen per week dienen te functioneren. Soms zijn ook maatregelen rondom de woning nodig, maar dat is lang niet altijd mogelijk of gewenst. In elk geval moet, via alle gevel- of dakelementen, een potentiële indringer worden gesignaleerd en tegengehouden terwijl hij nog buiten is. Het detecteren van een reeds binnengedrongen dader is ‘uit den boze’.

Niet bij alle bewoners stopt of begint onveiligheid bij het betreden of verlaten van de woning. Indien vanwege het risicoprofiel van de bewoners het noodzakelijk is moeten de beveiligingsmaatregelen aan de woning deel uitmaken van een totaalpakket aan maatregelen. Deze beveiligingsmaatregelen betreffen dan niet alleen de woning, maar ook functie gerelateerde werkzaamheden en de privéomstandigheden van alle gezinsleden desgewenst 24 uur per dag.

Wanneer door criminaliteitsrisico’s beduidend meer beveiligingsmaatregelen aan de woning nodig zijn dan uitsluitend fysieke maatregelen, is er een ‘Family Security Program’ waarin meerdere specialistische partijen een rol spelen.

 

Ervaring

Stolwijk & Van Onselen Consultancy heeft op bovengenoemde wijze zo’n 150 families in binnen- en buitenland geadviseerd en ondersteund bij het nemen van beveiligingsmaatregelen in hun privédomein. Hoewel de maatregelen zuiver gericht zijn op ongecompliceerd veilig en onbekommerd wonen, tonen ook assuradeuren hun waardering voor deze aanpak.

Wilt u meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op.

Productiebedrijven en logistieke centra

Diefstal door middel van braak vanuit een productiebedrijf of logistiek centrum gebeurt zelden zonder dat hiervoor de nodige informatie en/of medewerking vanuit de organisatie zelf is verkregen. Een diefstal ‘van buitenaf’ kan vaak worden voorkomen of ernstig worden belemmerd door aan strakke interne procedures vast te houden. In veel gevallen gebeurt dit onvoldoende en is er fors ingezet op fysieke beveiligingsmaatregelen rondom het bedrijf. De meest effectieve oplossing tegen diefstal is echter de beveiligingsmaatregelen te richten op het proces in plaats van op het gebouw. Niet alleen om eerder genoemde reden, maar ook wanneer een productiebedrijf te maken heeft met AEO-regelgeving. Om deze status van Authorised Economic Operator te verkrijgen moet een bedrijf aan een aantal veiligheidscriteria voldoen.

Ervaring

Stolwijk & Van Onselen Consultancy heeft talrijke ervaringen met het adviseren en ondersteunen bij de realisatie van fysieke beveiliging voor productiebedrijven en logistieke centra. Daaronder bevinden zich hoog-risico-locaties zoals een gelddrukkerij, enkele centra voor de in-, op- en overslag van computers en kostbare computeronderdelen en een productiebedrijf waar anabolen-steroïden worden gefabriceerd.

Wilt u meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op.

Musea

Verreweg de meeste kunst die verdwijnt uit musea, zo weten de musea te vertellen, wordt gestolen door eigen medewerkers. Dit lijkt te worden versterkt door berichtgeving in de media over grootschalige verdwijningen uit Nederlandse musea door eigen medewerkers. De laatste jaren is er ook een tendens tot ‘hit and run’. De diefstal van neushoorn-hoorns is daarvan een goed voorbeeld. Jarenlang werden deze hoorns ongemoeid gelaten, maar plotseling was het ‘handel’ en musea waren hierop (hoewel zij het hadden kunnen zien aankomen) niet voorbereid. ‘Hit and run’ is een typische diefstal voor ‘overdag’, maar manifesteert zich zeker ook buiten openingstijden.

Ervaring

Fysieke beveiliging en musea blijken geen dikke vrienden. Omdat het verplicht is wordt er veel aan beveiliging gedaan, maar er is zelden sprake van adequate beveiliging. Deels komt dit door geldgebrek en deels door een gebrek aan vakkundigheid, ook aan de zijde van de specifiek op museumbeveiliging gerichte adviseurs. Stolwijk & Van Onselen Consultancy heeft meerdere musea ondersteund bij het treffen van fysieke beveiligingsmaatregelen en dit leidde tot volstrekt andere ideeën en concepten dan gebruikelijk. Er werd daarbij grote waardering geuit door de museumdirecties omdat, anders dan zij gedacht hadden, de beveiliging volledig op de achtergrond bleef en toch op cruciale momenten adequaat kon functioneren.

Wilt u meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op.

bottom of page